جزئیات خبر

تقدیر از حسن یزدانی سفیر برند هیدرودرم آقایان


دیدار نمایندگان شرکت پارس حیان با خانواده پهلوان کشتی ایران حسن یزدانی جهت تبریک قهرمانی مسابقات جهانی و کسب سهمیه المپیک 2020.

"هیدرودرم همراه ایرانیان، حامی همیشگی قهرمانان"