جزئیات خبر

نشست تخصصی آشنایی با شاخص های ارزیابی همایش ملی

نشست تخصصی آشنایی با شاخص های ارزیابی همایش ملی کیفیت و مشتری مداری با حضور نمایندگان صنایع مختلف، در ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.