جزئیات خبر

جلسه آموزشی پارس حیان برای پرسنل میثم عطر

برگزاری جلسه آموزشی محصولات پارس حیان برای پرسنل و مشاوران مجموعه میثم عطر