جزئیات خبر

اجلاس سراسری بازاریابی و فروش مدیران شعب پارس حیان


:
 در این اجلاس مدیریت محترم جناب آقای مهندس دانایی ضمن بیان رهنمودهای استراتژیک و سیستمی و ارائه طرح تحول راهبردی، بر تغییرات بزرگ و شگرف در همه حوزه های ساختاری، رفتاری و عملکردی و با محوریت مسئولیت اجتماعی، تعامل و همدلی و تلاش دلسوزانه و صادقانه در جهت تحقق اهداف مجموعه پارس حیان تاکید نمودند. جناب آقای دکتر شاهینی، نماینده مدیریت در کل سازمان بازاریابی و فروش نیز ضمن رونمایی از ساختار جدید با محوریت مدیران شعب و معرفی نهادهای اجرایی مشترک، پتانسیل و ظرفیت برندها و محصولات شرکت را بسیار فراتر از سطح فعلی دانستند. ایشان اشاره داشتند در مجموعه ای فعالیت می کنیم که مسئولیت اجتماعی را رکن استراتژیک می داند و مدیران از چهره های ماندگار و رهبران کارآفرین صنعت اند و این خود بهترین دلیل تعهد و وفاداری است. جناب آقای مهندس آوری، معاون هماهنگی فروش و شعب نیز بر هم عهد و میثاق شدن مدیران شعب بر تحقق اهداف عالیه شرکت اشاره داشتند. در پایان، منشور اخلاقی توسط جناب آقای دکتر اکبرنژاد قرائت گردید. همچنین در طی مراسم مدیران نهادهای اجرایی مشترک، مدیران آموزش، مسئولیت اجتماعی، برندینگ و توزیع در مورد برنامه های خود سخنرانی کردند.

مار را در اینستاگرام دنبال نمایید