جزئیات خبر

بازدید معاون اقتصادی استانداری قزوین از پارس حیان

بازدید مهندس قبادی معاون اقتصادی استانداری قزوین به همراه مهندس نبیل مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، مهندس زکی زاده مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، دکتر آزاد روش معاون رئیس دانشگاه علوم پزشکی در بخش آرایشی و بهداشتی و مهندس لشگری معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و جمعی از مدیران استان، از کارخانه پارس حیان

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.