جزئیات خبر

پارس حیان حامی طرح سرمایه گذاری در حوزه جلبک

شرکت پارس حیان حامی استراتژیک طرح فراخوان "سرمایه گذاری در حوزه جلبک"
این طرح توسط موسسه دانش بنیان برکت و با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری برگزار می شود. هدف این رویداد شناسایی طرح‌هایی است که در گام اول نیازهای کشور در حوزه جلبک و محصولات با منشأ جلبک را رفع کنند، و در مرحله بعد توانایی رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند. در نهایت طرح‌های برتر توسط حامیان این فراخوان مورد حمایت‌های مالی، شتابدهی و سرمایه‌گذاری قرار خواهند گرفت.