جزئیات خبر

مصاحبه شبکه العالم  با جناب آقای دکتر شاهینی

مصاحبه شبکه بین المللی "العالم" با جناب آقای دکتر شاهینی.
در این مصاحبه ایشان توضیحاتی را در مورد کارآفرینی، کیفیت و نوآوری و مسئولیت اجتماعی شرکت پارس حیان بیان کردند.

 

پارس حیان پیشرو در مسئولیت اجتماعی