جزئیات خبر

تقدیر استانداری ایلام به پاس خدمات پارس حیان

 به پاس قدردانی از فعالیت های پارس حیان در حوزه مسئولیت اجتماعی در استان ایلام، پرتره بنیانگذار شرکت به همت جمعی از فعالان دولتی و غیردولتی این استان به تصویر درآمد و به همراه تندیس تجلیل از بانوی کارآفرین و پیشرو در مسئولیت اجتماعی به ایشان اهدا شد.  بنا به گزارش مسئولین حوزه سلامت در استان ایلام، برنامه های آموزشی و حمایتی پارس حیان در مناطق محروم و دورافتاده استان که مطابق با برنامه ریزی و مدیریت موثر از طریق ارزیابی نیاز، انجام مداخلات مطابق با شرایط بومی منطقه و جلب مشارکت نهادهای محلی و بومی انجام گرفته، به نمونه ای از طرح پایدار سلامت در این استان رسیده است.

پارس حیان را در اینستاگرام دنبال نمایید.