• مسئولیت اجتماعی
  • مسئولیت اجتماعی
  • مسئولیت اجتماعی
  • مسئولیت اجتماعی
  • مسئولیت اجتماعی
  • مسئولیت اجتماعی
  • مسئولیت اجتماعی
  • مسئولیت اجتماعی

پارس حیان

پیشرو در مسئولیت اجتماعی

با اتخاذ سیاست های مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی مشاغل می توانند
سهم بسزایی در تقویت ثروت و اشتغال، تقویت عدالت اجتماعی و حمایت
از محیط زیست داشته باشند.


فعـالـیت هـای مرتبط با مسئولیت اجتماعی بقـدری در شرکت پارس حیان اهمیت دارد که اگر محصولی رنگ و بوی مسئولیت اجتماعی نداشته باشد وارد تولید آن نمی شویم.


مدیریت ارشد شرکت پارس حیان

استراتژی CSR پارس حیان

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) برای ما یعنی آگاهی دادن به جامعه نسبت به مسئولیت پذیری و اقدامات مثبت ما در قبال کارمندان، مشتریان، جوامع محلی، محیط و شرکای اجرایی. با اتخاذ سیاست های مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی مشاغل می توانند سهم بسزایی در تقویت ثروت و اشتغال، تقویت عدالت اجتماعی و حمایت از محیط زیست داشته باشند.
اگرچه ما یک بنگاه عام المنفعه نیستیم ولی معتقدیم که می توانیم با اجرای برنامه های مرتبط با مسئولیت اجتماعی برای هم صنف های خودمان الگویی باشیم که نشان می دهیم ضمن پیروی از اصول تجاری خود به فکر تاثیرات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی برای جامعه مان خواهیم بود. CSRبرای ما به معنای انجام هر کاری برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار خصوصا در بخش سلامت می باشد.
این استراتژی تعهد ما به فعالیت های مسئولانه و پایدار را در ارائه خدمات سلامت محور از تحقیق و توسعه، تولید، فروش و خدمات پس از فروش با در نظر گرفتن اهداف سازمانی موجود را تاکید می کند.ما در شرکت پارس حیان با این رویکرد زیر پرچم CSR متحد شده ایم. این استراتژی پنج هدف گسترده برای ما دارد: برای حفظ اصول اخلاقی برای مدیریت اثرات زیست محیطی فعالیت های ما برای ارتقاء سلامت جامعه خصوصا اقشار آسیب پذیر برای ترغیب کارکنان ما به شهروندان فعال
برای همکاری و تعامل صنعت و دانشگاه و جوامع سلامت با تمرکز بر این اهداف، جایی که ما می توانیم تفاوت ایجاد کنیم:

اقتصاد و کارآفرینی

کارکنان

جوامع اثرگزار

محیط زیست

ادامه...

تفاهم نامه

کمپین ها