مسئولیت اجتماعی

ما جوامع محلی را با ساختن مدرسه ها حمایت می کنیم. پارس حیان تا کنون دو مدرسه ساخته است و برنامه ریزی می کند تا ساخت مدرسه دیگری را در اواسط سال ۱۳۹۶ به اتمام برساند. کمک به زوج های جوان تازه عروسی کرده مایه غرور ماست. ما شمار زیادی از خیریه ها را حمایت می کنیم، برنامه های ما شامل حمایت از مرکز کهریزک، موسسه خیریه بهنام دهش پور، محک، سرپرستی و ارائه خدمات آموزشی به افراد مسن و افراد ناتوان جسمی مانند بیماران MS می باشد. ما برای کاهش آلودگی های محیط زیست، از طریق ذخیره سازی انرژی پرواکتیو، وارد عمل شده ایم. علی الخصوص به وسیله کاهش انتشار امواج از طریق روش های نوآورانه و غیر طبیعی مانند تکنولوژی فرایند سرد . علاوه بر آن پارس حیان خط مشی انجام خدمات را به دقت به کار می گیرد، انتخاب موادهایی از منابع دائمی کم خطر برای محیط زیست جزء رویه این شرکت است. ما همچنین بسیار تلاش می کنیم تا منابع را در همه فعالیت های شرکت، بازیافت و مورد استفاده مجدد قرار دهیم.


Youtube Video

Vimeo Video