درباره ما

بیانیه مأموریت و چشم انداز

مأموریت سازمان ما

مأموریت پارس حیان، فراهم کردن تمامی محصولات مراقبت شخصی مخصوص بانوان، آقایان، کودکان و نوزادان می باشد، که به رفاه و زیبایی های طبیعی تحقق بخشد. تعهد ما توسعه بخشیدن به تولید محصولات مؤثر، نوآورانه و سازگار با محیط زیست می باشد که مورد اعتماد مصرف کنندگان باشد و توسط متخصصین پوست و زیبایی توصیه شود.

چشم انداز سازمان ما

در چارچوب هدفمان در جهت تحقق بخشیدن به عنوان بزرگ ترین تولید کننده محصولات بهداشتی خاورمیانه در حال حرکت هستیم. ما همچنان به تعامل بیشتر با مصرف کنندگان، پیش بینی نیازهای آنان و بهبود رضایتشان تلاش خود را ادامه می دهیم. از طریق شیوه های مدرن، نوآورانه و سازگار با محیط زیست، برتری خود را به اوج رسانده و آگاهی خود را نسبت به زیبایی طبیعی بالا می بریم.همچنین کارکنان خود را در راه رسیدن به آرمان هایشان آموزش داده و حمایت می نماییم.