درباره پارس حیان

در هر روز، میلیون ها نفر از مردم، از محصولات پارس حیان برای تجربه احساس خوب، ظاهر زیبا و لذت بیشتر از زندگی، استفاده می کنند.

پارس حیان در یک نگاه

شرکت پارس حیان توسط دو نفر از دانشمندان سرشناس، محقق و اساتید دانشگاه، سرکار خانم ها دکتر رقیه گلوبندی و دکتر زهرا گلوبندی در سال ۱۳۶۱ تأسیس…

بیانیه مأموریت و چشم انداز

مأموریت پارس حیان، فراهم کردن تمامی محصولات مراقبت شخصی مخصوص بانوان، آقایان، کودکان و نوزادان می باشد، که به رفاه و زیبایی های طبیعی تحقق بخشد…

ارزش های سازمانی

پارس حیان بر ارزش هایی محکم بنیاد شده است که آن ها را با نیروهای انسانی خود به اشتراک گذاشته است. نوآوری؛ ارزش نهادن و سرمایه …

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی پارس حیان و منابع انسانی آن به گونه ایست که درجهت تحقق ارزش های مشتریان و ارتقاء سطح زندگی آن ها، تمرکز کرده است…