درباره ما

در هر روز، میلیون ها نفر از مردم، از محصولات پارس حیان برای تجربه احساس خوب، ظاهر زیبا و لذت بیشتر از زندگی، استفاده می کنند.

پارس حیان در یک نگاه

شرکت پارس حیان توسط دو نفر از دانشمندان سرشناس، محقق و اساتید دانشگاه، سرکار خانم ها دکتر رقیه گلوبندی و دکتر زهرا گلوبندی در سال ۱۳۶۱ تأسیس…

بیانیه مأموریت و چشم انداز

مأموریت پارس حیان، فراهم کردن تمامی محصولات مراقبت شخصی مخصوص بانوان، آقایان، کودکان و نوزادان می باشد، که به رفاه و زیبایی های طبیعی تحقق بخشد…