شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

جشنواره روز مرد و پدر

عظمت و بزرگی روح پدر آنجا مشخص میشود که همیشه بی آنکه چیزی بگوییم، صدای مان را بشنود، ما را در لحظه درمی یابد، چرا که مهر پدر به واژه ها نیازی ندارد.

آخرین رویدادها

با ما در تماس باشید...