ساختار سازمانی

ساختار لابراتوارهای پارس حیان و منابع انسانی آن به گونه ایست که ضمن تولید برندها و محصولات، به بنیاد نمودن ارزش هایی برای مشتریان و ارتقاء سطح زندگی آنان تمرکز نموده است.

لابراتوارهای پارس حیان، بیش از ۴۰۰ محصول را تولید کرده اند که آن ها را در ۳۰ شهر و کشورهای خاورمیانه به خوبی توزیع نموده اند.