تالار افتخارات

1402

 • تقدیر مسئولیت ‌پذیری اجتماعی از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت و درمان
 • تندیس زرین مسئولیت‌پذیری اجتماعی
 • تندیس صادرکننده نمونه استان قزوین
 • تقدیر واحد صنعتی نمونه

1401

 • تندیس زرین صادرکننده نمونه
 • تندیس زرین برند برتر به انتخاب مصرف‌کننده

1400

 • تندیس برترین واحد صادرکننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال وزارت بازرگانی
 • تندیس صادرکننده نمونه استان قزوین
 • تندیس تولید دانش بنیان و حامی محیط زیست

1399

 • تولیدکننده برتر به انتخاب انجمن داروسازی ایران
 • تندیس واحد برتر تولیدی
 • تندیس زرین جشنواره صنعت سلامت محور
 • تندیس واحد برتر در شاخص مسئولیت اجتماعی جشنواره صنعت سلامت محور
 • تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان
 • تندیس فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی در دوران کرونا

1398

 • چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران
 • واحد تحقیق و توسعه برتر در سال
 • تندیس زرین جشنواره صنعت سلامت محور

1397

 • تندیس زرین جشنواره صنعت سلامت محور
 • صادرکننده نمونه استان قزوین
 • تندیس جشنواره تولید ملی، افتخار ملی از خانه صنعت و معدن
 • تعهد سلامت اجتماعی استان قزوین
 • درک جهانی مرکز عملیات منطقه ایران

1396

 • تندیس تاثیرگذاری عمومی بر سلامت و تغذیه
 • صادرکننده نمونه ملی
 • واحد نمونه صنعتی

1395

 • تندیس ممتاز کیفیت مدیریت مرکز آموزش و تحقیق

1394

 • تندیس نهاد صنعتی ممتاز استان قزوین

1393

 • تندیس رضایتمندی مشتری انجمن مشتریان ملی ایران

1392

 • تندیس ممتاز صنفی وزارت اقتصاد و دارایی ایران

1391

 • تندیس ایمنی محل کار مدیریت دارو و غذای ایران

1390

 • تندیس نهاد صنعتی ممتاز استان قزوین
 • برنده تندیس نقره، برترین واحد صادرکننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال وزارت صنعت و بازرگانی

1389

 • تندیس صنعت پیشگام محصولات آرایشی و بهداشتی در سال استان قزوین

1385

 • تندیس دستاوردهای سرکار خانم دکتر گلوبندی استان قزوین

1382

 • تندیس CEO برتر سال وزارت بهداشت ایران

1379

 • تندیس تحقیق و توسعه و مدیر فنی برتر سال وزارت بهداشت ایران