تالار افتخارات

1402

 • جایزه طلایی ششمین اجلاس سراسری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ‌پذیری سازمانی

1401

 • جایزه طلایی صادرکننده نمونه
 • جایزه طلایی برند برتر به انتخاب مصرف‌کننده

1400

 • اولین برنده جایزه برترین واحد صادرکننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال وزارت بازرگانی​

1398

 • جایزه ماندگار صنعت و معدن
 • واحد تحقیق و توسعه برتر در سال
 • جایزه طلایی محصولات ایمن و سالم

1397

 • تعهد سلامت اجتماعی استان قزوین
 • درک جهانی مرکز عملیات منطقه ایران

1396

 • جایزه تاثیرگذاری عمومی بر سلامت و تغذیه
 • صادرکننده ملی نمونه ایران در صنایع آرایشی و بهداشتی

1395

 • جایزه ممتاز کیفیت مدیریت مرکز آموزش و تحقیق

1394

 • جایزه نهاد صنعتی ممتاز استان قزوین

1393

 • جایزه رضایتمندی مشتری انجمن مشتریان ملی ایران

1392

 • جایزه ممتاز صنفی وزارت اقتصاد و دارایی ایران

1391

 • جایزه ایمنی محل کار مدیریت دارو و غذای ایران

1390

 • جایزه نهاد صنعتی ممتاز استان قزوین
 • برنده تندیس نقره، برترین واحد صادرکننده محصولات آرایشی و بهداشتی در سال وزارت صنعت و بازرگانی

1389

 • جایزه صنعت پیشگام محصولات آرایشی و بهداشتی در سال استان قزوین

1385

 • جایزه دستاوردهای سرکار خانم دکتر گلوبندی استان قزوین

1382

 • جایزه CEO برتر سال وزارت بهداشت ایران

1379

 • جایزه تحقیق و توسعه و مدیر فنی برتر سال وزارت بهداشت ایران