گواهینامه ها
توانایی های تولید
مراحل و تجهیزات تولید
کنترل و تضمین کیفیت
مسئولیت های اجتماعی
تالار افتخارات

توسعه پایدار​

تفکر پایدار، در هر آنچه ما انجام می دهیم، حاکم است.

گواهینامه ها

گواهینامه ها

۱۳۹۵: GMP، گواهینامه تولید محصول با کیفیت؛ ۱۳۹۳: ISO ۱۰۰۰۲، رسیدگی به شکایات مشتریان
توانایی های تولید

توانایی های تولید

پارس حیان بیش از ۳۰۰ محصول را تحت ۱۱ برند تولید می کند. طیف محصولات ما شامل...
مراحل و تجهیزات تولید

مراحل و تجهیزات تولید

بیش از ۳۰۰۰ مترمربع از مساحت کارخانه پارس حیان به تولید و بسته بندی اختصاص دارد، ما قادر هستیم...
کنترل و تضمین کیفیت

کنترل و تضمین کیفیت

تمامی مواد اولیه ما از به نام ترین تهیه کنندگان اروپایی وارد می شود. پارس حیان داری آزمایشگاه...
مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

ما جوامع محلی را با ایجاد فرصت های شغلی برای افراد و کسب و کار ها حمایت می کنیم و متعهد شده ایم...
تالار افتخارات

تالار افتخارات

۱۳۹۴: جایزه نهاد صنعتی ممتاز - استان قزوین
۱۳۹۳: جایزه رضایتمندی مشتری - انجمن مشتریان ملی ایرانی