شرکت داروسازی پارس حیان، ” تولید کننده برتر “ به انتخاب انجمن داروسازان ایران    |    تقدیر شده به عنوان ” تأمین‌کننده مسئولیت پذیر “ از سوی شرکت‌های بین‌المللی    |    تقدیر شده به عنوان ” بالاترین درجه موفقیت در کارآفرینی “ در اجلاس کارآفرینان مالزی

اخبار و رویداد

جشنواره روز مرد و پدر

عظمت و بزرگی روح پدر آنجا مشخص میشود که همیشه بی آنکه چیزی بگوییم، صدای مان را بشنود، ما را در لحظه درمی یابد، چرا که مهر پدر به واژه ها نیازی ندارد.