شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

امضای تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام

در راستای همکاری های مرتبط با مسئولیت اجتماعی، تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام منعقد شد. در این همکاری ضمن تبادل تجربیات علمی در زمینه سلامت، نقش توانمندسازی بانوان در ارتقاء سلامت خانواده و جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

آخرین رویدادها

با ما در تماس باشید...