گواهینامه ها

1402

 • تقدیرنامه واحد صنعتی نمونه
 • گواهی‌نامه نانو مقیاس
  برای محصول ضدآفتاب دوفازی سولاریس

1396

 • گواهی‌نامه نهاد ادراک جهانی
  Global Understanding

1395

 • تقدیر‌نامه تولید با کیفیت و خوب
  GMP

1393

 • رسیدگی به شکایات مشتریان
  ISO 10002

1392

 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  ISO 27001

1391

 • پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان
  ISO 10004

1387

 • سیستم مدیریت کیفیت
  ISO 9001

1386

 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS)
  ISO 18001
 • استاندارد شناسه رفتاری ارتباط با مشتری
  ISO 10001

1384

 • سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
  ISO 17025

1383

 • سیستم مدیریت زیست محیطی
  ISO 14001

1378

 • سیستم مدیریت کیفیت آموزش
  ISO 10015