شرکت داروسازی پارس حیان، ” تولید کننده برتر “ به انتخاب انجمن داروسازان ایران    |    تقدیر شده به عنوان ” تأمین‌کننده مسئولیت پذیر “ از سوی شرکت‌های بین‌المللی    |    تقدیر شده به عنوان ” بالاترین درجه موفقیت در کارآفرینی “ در اجلاس کارآفرینان مالزی

جایگاه مسئولیت اجتماعی برند فولیکا

با هم در مسیر صرفه‌جویی آب

فرهنگ حفاظت از منابع آبی را جهت سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده کشور اشاعه می‌دهد. هدف شماره 6 توسعه پایدار به این نکته تاکید دارد که تا سال 2030 ضمن حفاظت از محیط طبیعی و کاهش آلودگی، همه افراد به آب سالم دسترسی پیدا کنند. فولیکا نیز جهت دستیابی به این هدف جهانی، کمپین صرفه‌جویی در مصرف آب را دنبال می‌کند. با توجه به نقش مردم در حفاظت از منابع آبی خصوصا هنگام استفاده از محصولات بهداشتی، کمپین‌های فرهنگ‌سازی و پویش‌های مردمی در مسیر صرفه‌جویی آب از اهداف مهم برند فولیکا می‌باشد.