جایگاه مسئولیت اجتماعی برند هیدرودرم لیدی و بیبی

هیدرودرم بیبی و لیدی حامی مادران باردار و کودکان

با توجه به اهمیت استفاده از محصولات بهداشتی متناسب با دوران بارداری و نیز حساسیت پوست و موی نوزادان و کودکان، کمپین حمایت از مادران باردار و نوزادان از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی برای مادران باردار خصوصا در مناطق محروم برنامه‌ریزی شده است.