جایگاه مسئولیت اجتماعی برند هیدرودرم آقایان

محیط کار سالم، کارکنان سالم

نیمی از جمعیت کشورمان را مردان تشکیل می‌دهند. گسترش شهرنشینی و فاکتورهای مختلف موجب شده شیوع و حتی مرگ و میر برخی بیماری‌ها به مراتب افزایش یابد و حتی در مردان نیز بیشتر ظهور و بروز داشته باشد. مردان نسبت به زنان در معرض فاکتورهای خطر محیطی و شغلی بیشتری هستند و عادات غلطی مانند مصرف سیگار، الکل، اعتیاد و استرس شغلی در آنها بیشتر است. کمپین سلامت مردان هیدرودرم با هدف تاکید بر سلامت مردان کشورمان و حساس‌سازی مردان جامعه ایرانی برای توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف پیشگیری از مخاطرات سلامت اجرا می‌شود.