شرکت داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

رویداد ها و اخبارها

آخرین رویدادها و اخبارها

advanced divider

تمامی نوشته ها

پارس حیان

مجله دانا پارس حیان

درگذشته، مدل رابطه یک کارمند با مدیر ارشد خود یکی از تاثیر گذارترین فاکتورهایی بود که در لذت بخش بودن کار برای کارمند نقش داشت.

ادامه مطلب »