شرکت داروسازی پارس حیان، ” تولید کننده برتر “ به انتخاب انجمن داروسازان ایران    |    تقدیر شده به عنوان ” تأمین‌کننده مسئولیت پذیر “ از سوی شرکت‌های بین‌المللی    |    تقدیر شده به عنوان ” بالاترین درجه موفقیت در کارآفرینی “ در اجلاس کارآفرینان مالزی

جایگاه مسئولیت اجتماعی برند زی وی

مسئولانه در بخش محیط زیست سرمایه‌گذاری می‌کند.

یکی از نکاتی که در مباحث محیط زیستی توجه برنامه‌ریزان را به خود جلب کرده است، اهمیت پایداری در کنار فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی است. مساله محیط زیست و تغییرات اقلیمی خصوصا گرم شدن هوا چنان در درجه اهمیت قرار گرفت که در سال 2015 بعنوان مباحث بین‌المللی مطرح شد. سیاست‌های مرتبط با این مقوله در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. توجه به محیط زیست تا بدانجا پیش رفته است که بنگاه‌های تولیدی و صنعتی نیز در قالب بخشی از برنامه مسئولیت اجتماعی به آن توجه می‌کنند.

در سیاست‌های تولید برند زیوی، علاوه بر توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی در مرحله تهیه مواد اولیه و فرایند تولید و مدیریت پسماند، حمایت از محیط زیست در مرحله بازاریابی و فروش نیز در قالب بازاریابی اجتماعی با اهداف زیر در دستور کار قرار گرفت:

  • موثر بودن بر رفاه فردی و رفاه جامعه
  • تاثیر‌گذاری آن بر جنبه‌های رفتاری افراد
  • تغيير رفتار داوطلبانه و با استفاده از رويکرد مشتري مداری
  • تشویق مردم به خرید محصولات در کنار مشارکت در حمایت از محیط زیست