شرکت داروسازی پارس حیان، ” تولید کننده برتر “ به انتخاب انجمن داروسازان ایران    |    تقدیر شده به عنوان ” تأمین‌کننده مسئولیت پذیر “ از سوی شرکت‌های بین‌المللی    |    تقدیر شده به عنوان ” بالاترین درجه موفقیت در کارآفرینی “ در اجلاس کارآفرینان مالزی

برندهای داروسازی پارس حیان

Ardene

Ardene

Ardene Atopia

Ardene Atopia

Ardene Baby

Ardene Baby

Ardene Beauty

Ardene Beauty

Ardene C-Factor

Ardene C-Factor

Ardene Expert Age

Ardene Expert Age

Ardene Herba Sense

Ardene le Bebe

Ardene le Bebe

Ardene Men

Ardene Men

Ardene Pigmenta

Ardene Pigmenta

Ardene Regenex

Ardene Regenex

Ardene Sebuma

Ardene Sebuma

Ardene Solaris

Ardene Solaris

Ardene Sun

Ardene Sun

AreUok?!

AreUok?!

Bio Marine

Bio Marine

Color Expert

Color Expert

Danta

Danta

Dermasafe

Dermasafe

Dermax

Dermax

Fuli Color

Fuli Color

Fulica

Fulica

Fulica Color Boost

Fulica Color Boost

Fulica Original

Fulica Original

Fulica RX

Fulica RX

Fuliplex

Fuliplex

Hydroderm

Hydroderm

Hydroderm Baby

Hydroderm Baby

Hydroderm Essence

Hydroderm Essence

Hydroderm Lady

Hydroderm Lady

Hydroderm Men

Hydroderm Men

Hydroderm Septizone

Hydroderm Septizone

Maquisun

Maquisun

Nutrax

Nutrax

Prodentine 361

Prodentine 361

Prodentine Kids

Prodentine Kids

Reflecta Natural Origin

Reflecta Natural Origin

Sensidex

Sunsafe

Sunsafe

Sunsafe Kids

Sunsafe Kids

ZiWi

ZiWi